Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Opphavsrett

Verkstedet forsiden

Fotografi av en jente som lytter og danser til musikk hun lytter til via smarttelefon.
© martin-dm/Getty Images

Opphavsrett

Forestill deg en lidenskapelig baker som står opp grytidlig for å bake. Selv om det er slitsomt, elsker han jobben sin. Etter hvert som sola står opp og lukten av nybakt brød brer seg, strømmer menneskene til for å kjøpe dagens bakst. Bakeren fortsetter med dette hver dag, for det er slik han tjener penger.

Musikere er avhengig av deg som forbruker for at de skal kunne lage musikk. De lager musikken; vi kjøper den. Med oppblomstringen av internett ble det mer og mer vanlig med piratkopiering. Kopier av musikken ble lagt ut på internett og lastet ned ulovlig uten at artistene fikk betalt. Etter hvert som man fikk raskere internettilgang, begynte det å omfatte film og programvare også.

Åndsverkloven skal forhindre at kopier spres uten tillatelse fra opphavsmannen. Dette skal sikre blant annet at artister skal tjene penger på musikken sin – både gjennom lyttere som ønsker å eie musikken, og artister som sampler. Et eksempel på sampling er rapperen Jay Z' sang «Big Pimpin» (1999), der han har brukt et lite arabiskklingende klipp fra den egyptiske komponisten Hossam Ramzy. På nettstedet whosampled.com kan du sammenligne «Big Pimpin» og den originale samplingen. Sampling er blitt mer og mer vanlig, spesielt med den stadig voksende bruken av datateknologi i musikk. I mediene kan vi ofte lese om rettssaker der artister saksøker hverandre for ulovlig sampling, eller plagiat, som det også kalles.

Likevel er det lytting gjennom ulovlig nedlasting som får mest oppmerksomhet. Etter hvert har musikkbransjen tatt grep – dette har resultert i nye lover som gjør det lettere å straffe dem som laster ned ulovlig. Man så også at mange lastet ned ulovlig fordi det var den letteste måten å skaffe seg musikk på. Derfor har musikkbransjen svart med å utvikle lovlige tjenester, både nedlasting og strømming der forbrukeren betaler, og musikken er lett tilgjengelig. Dette kan forklare at det var en kraftig nedgang i piratkopiering av musikk fram til ca. 2013.

Fra 2015 ser vi likevel nok en gang en økning i ulovlig nedlastet lyd. En undersøkelse viser at 25 % av unge europeere laster ned ulovlig film, TV-serier, spill, musikk og annet digitalt innhold vel vitende om at artistene taper penger, og at de risikerer å bli straffet for forholdet.

Tilbake til bakeren: Forestill deg nå at en stor del av kundene en dag bestemmer seg for å slutte å betale for seg. De tar brødet og går sin vei. Etter hvert tjener ikke bakeren nok penger, og han må til slutt finne seg en annen jobb. Slik mister byen en dyktig baker. På samme måte står også musikkbransjen overfor en stor utfordring. Dette går spesielt utover de mindre artistene.

Bryter du loven for opphavsrett når du hører på musikk?

Ordforklaringer

opphavsmannen: Den som har laget verket.

sample: Gjenbruke opptak av andre artisters musikk til å lage egne mikser.

nedlasting: Å laste ned en fil til pc, nettbrett eller mobil.

strømming: Å spille av en fil gjennom internett.

Kompetansemål
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer