Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

EDM

Verkstedet forsiden

Fotografi av en DJ som spiller på en nattklubb.
© CasarsaGuru/Getty Images

EDM

Vi hører stadig snakk om elektronisk dansemusikk (EDM), men det er trolig mange som fortsatt ikke helt forstår denne betegnelsen. Noen er kanskje vant med techno, trance, house eller dubstep? Det kan ofte være vanskelig å skille mellom disse sjangrene. EDM omfatter all musikk som hovedsakelig er laget ved hjelp av datamaskiner og andre digitale verktøy.

Mens man tidligere var avhengig av fysiske instrumenter som blant annet trommer, horn, fløyter og strengeinstrumenter for å lage musikk, har man ved hjelp av moderne teknologi funnet stadig nye måter å manipulere lyd på. Dette kan spores over hundre år tilbake i tid, men det er de siste 30 årene at det virkelig har skutt fart. Når man lytter gjennom dagens hitlister, hører man ofte at sangene bærer preg av elektroniske lyder.

Elektroniske lyder spilles som regel ved hjelp av en eller annen form for synt (egentlig synthesizere) – et elektronisk musikkinstrument som lager lyder. Lydene kan ligne på fysiske instrumenter som piano og gitar, men man kan like gjerne lage helt nye lyder. En synt spilles ofte ved hjelp av tangenter, som i et keyboard, men det kan styres på mange forskjellige måter, for eksempel ved hjelp av datamaskiner og nettbrett.

Som nevnt i innledningen bruker mange begreper som techno, trance, house, dubstep og lignende. For utrente lyttere er det ikke alltid lett å skille disse. Derfor er det nyttig å kunne bruke EDM som overbegrep. Et viktig grunnleggende skille er likevel om det er steadybeat eller breakbeat. Dette deler på mange måter opp EDM i to.

Vi definerer sjangre, både overbegrep som EDM og underbegrep som house og drumʼnʼbass, for at det skal være lettere å beskrive musikk med språk. Det åpner for at man kan forstå meningen med «Den sangen er litt drumʼnʼbass-aktig», eller «Artisten blander inn elementer fra dubstep». I mange tilfeller er det glidende overganger mellom sjangrene, for ikke å snakke om at musikkprodusenter blander ulike sjangre – for eksempel er dagens hiter ofte en blanding av ulike EDM-sjangre og hiphop. Man kan undre seg over hva som er hiphop, og hva som er EDM.

Det er viktig å ikke tenke på sjangerbetegnelser som regler for hvordan musikk skal være. De som lager musikk, er sjelden opptatt av regler. Du kan også prøve å lage EDM. Tidligere var musikkproduksjon ved hjelp av datamaskiner forbeholdt de med dyrt datautstyr og dyr programvare. I dag er slikt lett tilgjengelig ved hjelp av apper og andre nettløsninger.


Tidslinje med navn på sjanger og embeddede lydfiler.

Ordforklaringer

manipulere: Forandre.

tangenter: Taster på keyboard, piano og lignende.

BPM: Beats per minute.

Kompetansemål
  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat