Skip to main content

Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Sexy musikk?

Verkstedet forsiden

Fotografi av Miley Cyrus som twerker inntil Robin Thicke på scenen under MTV Video Music Awards i 2013.
© Michael Loccisano/Staff/FilmMagic/Getty Images

Miley Cyrus «twerker» inntil Robin Thicke under MTV Video Music Awards i 2013. Stadig flere artister spiller på sex for å oppnå suksess.

Sexy musikk?

Cause Iʼm all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon appétit, baby

Det er lett å forstå hva Katy Perry sikter til i sangen «Bon Appétit». Det er ikke bare musikken som avgjør om en artist blir stor eller ikke. Det gjelder spesielt i popmusikken – den musikken som spilles overalt, på radioen, på TV og på internett. De som topper de store hitlistene. Man sier ofte at sex selger. Det betyr at man ofte får mye oppmerksomhet ved å spille på sex – og vi ser det stadig mer og mer i dagens musikk. I denne modulen kan du lese om hvordan artister forsøker å bruke sex for å selge musikken sin.

Når man snakker om at noen spiller på sex, så mener man at de bruker sex som et virkemiddel for å oppnå et bestemt resultat. Det å bygge image dreier seg om å framstå på en spesiell måte for publikum. I modulen som handler om skriving i musikk, kan du lese hvordan Miley Cyrus som Hannah Montana inntok rollen som snill, uskyldig pike i begynnelsen, for så etter hvert å skifte image til vågal og rampete under eget navn.

Veldig ofte er disse artistene et produkt av en bransje som ønsker å selge musikken, og ofte har de store team som hjelper til med alt fra låtskriving til det å bygge et image i mediene. Det er ikke vanskelig å forstå hva Katy Perry sikter til i sangen «Bon Appétit», og det er tydelig at hun bruker sex for å selge musikken sin – både når det gjelder tekstens innhold, syngemåte og ikke minst musikkvideoen. Det finnes svært mange kvinnelige artister som prøver å framstå forførende.

Likevel er det ikke bare kvinnelige artister og grupper som spiller på sex, men det er ofte en forskjell på hvordan de gjør det. Når mannlige artister bruker sex som virkemiddel i musikken sin, er det som regel ved å synge eller å rappe om det, i tillegg til å bruke kvinnelige statister i musikkvideoen sin. Sangen «Blurred Lines» av Robin Thicke var i sin tid omdiskutert fordi den handler om at linjen mellom ja og nei (som samtykke til sex) ofte er uklar.

But youʼre an animal
Baby, itʼs in your nature
Just let me liberate you

Kritikerne mente at sangen bidro til å legitimere voldtekt. I musikkvideoen er alle de mannlige artistene kledd i dress, mens det står lettkledde dansende damer rundt dem. Når menn viser kroppen sin, er det ofte mer fordi de ønsker å framstå som tøffe, ikke nødvendigvis sexy.

Det er viktig at vi som lyttere og forbrukere av musikk er bevisst på artisters bruk av sex som virkemiddel. Mange vil si at kvinner reduseres til objekter, som i musikkvideoen til Rihanna – der hun er underholdning for Drake, eller at man ikke ser viktigheten av at sex må være med samtykke, som i Robin Thickes sang. Disse er forbilder for mange i samfunnet vårt. Er det slik at vi indirekte er enig med dem når vi digger musikken?

Ordforklaringer

vågal: Dristig.

bransje: Inndeling av næringer.

forførende: Lokkende.

legitimere: Rettferdiggjøre.

Kompetansemål
  • reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, bevares og fornyes
  • utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden
  • utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer